Lidmaatschap T.C. Qui Vive

Lidmaatschap algemeen:

 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Het Jaarlidmaatschap wordt automatisch voortgezet, maar niet als tijdig (voor eind december) is opgezegd.
 • Bij aanvang van het Jaarlidmaatschap wordt inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • De betaling van kosten van lidmaatschap verloopt uitsluitend via automatische incassomachtiging.
 • Met de invulling en verzending van het aanmeldingsformulier machtig je T.C. Qui Vive om de kosten van lidmaatschap te incasseren gedurende het lidmaatschap.
 • In geval van Winterlidmaatschap machtig je T.C. Qui Vive éénmalig om de kosten van lidmaatschap te incasseren.
 • Onder voorbehoud van opzegging voor eind december, is T.C. Qui Vive gerechtigd de jaarlidmaatschapsbijdrage voor elk jaar van de opgegeven bankrekening te incasseren. Je krijgt hier tijdig bericht over per e-mail. De lidmaatschapsbijdrage voor een Winterlidmaatschap wordt direct na aanvang van het lidmaatschap geïncasseerd.
 • Het lidmaatschap is geldig na betaling van de lidmaatschapsbijdrage.
  Indien het Jaarlidmaatschap start na 1 augustus, dan ontvang je (pro rato) korting op de contributie.
 • Winterlidmaatschap start per 1 oktober en eindigt automatisch op 31 maart.
 • Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht bij inschrijving voor Winterlidmaatschap, bij leden die lid zijn van UHC Qui Vive (hockey).
 • Het Jaarlidmaatschap wordt automatisch voortgezet, maar niet als tijdig - voor 1 december - is opgezegd.
 • Het Winterlidmaatschap wordt automatisch beëindigd per 31 maart.
 • Aan het Jaarlidmaatschap (19 jaar en ouder) is de verplichting verbonden tot het doen van één of meerdere bardiensten per jaar.

Het lidmaatschap wordt ingedeeld naar leeftijd:

 1. Jaarlid:
  1. Junior-O13; leeftijd t/m 12 jaar
  2. Junior; leeftijd 13 t/m 17 jaar
  3. Senior-O25; leeftijd 18 t/m 24 jaar
  4. Senior; leeftijd vanaf 25 jaar
 2. Winterlid:
  1. Junior-O13-W; leeftijd t/m 12 jaar
  2. Junior-W; leeftijd 13 t/m 17 jaar
  3. Senior-O25-W; leeftijd 18 t/m 24 jaar
  4. Senior-W; leeftijd vanaf 25 jaar
 3. Donateur:

Het Jaarlid, resp. Winterlid wordt ingedeeld op basis van leeftijd op peildatum 31 december van het actuele verenigingsjaar.


Aanmelden Jaar-/Winterlidmaatschap via: Aanmeldformulier

Personen die eerder Winterlid zijn geweest (in het voorafgaand jaar)
en waarvan de n.a.w. - en bank gegevens sinds de laatste aanmelding ongewijzigd zijn,
mogen het verkort aanmeldformulier winterlidmaatschap gebruiken.


Wat gebeurt er na ontvangst van je lidmaatschapsaanmelding:

Je gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie. Hierbij registreren we een incassomachtiging; met behulp van deze machtiging incasseren we de lidmaatschapsbijdrage. De incasso wordt voorafgegaan door een bericht per e-mail waarin we de incasso aankondigen.
De vereniging is statutair verplicht om een beperkt aantal ledengegevens door te geven aan de landelijke bond (KNLTB). De registratie bij de KNLTB levert bovendien de ledenpas op indien daartoe alle gegevens zijn verstrekt, waaronder een foto. De verwerking door de bond duurt twee à drie weken. De ledenadministratie verzorgt de levering van de ledenpas aan de leden.


Beëindiging Jaarlidmaatschap:

Beëindiging Jaarlidmaatschap via: Opzegformuliere-mail of brief.
Winterlidmaatschap eindigt automatisch.


Ledenpas en foto:
KNLTB = Koninklijke Lawn Tennis Bond (de nationale tennisbond) is de instantie die de ledenpas verstrekt. De ledenpas is het bewijs van clublidmaatschap.
Voor de (KNLTB) ledenpas is een (pas)foto nodig; de foto kun je direct na bevestiging van de aanmelding, met behulp van de verstrekte inloggegevens, uploaden in het administratiesysteem (Mijn T.C. Qui Vive).
Je mag deze foto ook per e-mail opsturen of bezorgen op het adres van de ledenadministratie.
De foto moet voldoen aan de richtlijnen van de KNLTB.

Van personen die al lid zijn van een andere club hebben we toch een foto nodig.
De foto in het bezit van KNLTB wordt (helaas) niet beschikbaar gemaakt voor een extra lidmaatschap. Zonder foto verstrekt de KNLTB geen ledenpas.

KNLTB kwaliteitseisen (pas)foto's voor ledenpas.
Foto’s die niet aan de eisen voldoen worden door KNLTB geweigerd. De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;

 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer twee derde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
 • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, maar niet als de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Voor de digitale foto geldt ook dat:

 • het bestandstype JPG is;
 • de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
 • het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn.
 • als de foto gedigitaliseerd wordt m.b.v. een scanner, moet je eerst een pré-scan maken en het te scannen gebied tot de foto beperken.

KNLTB = Koninklijke Lawn Tennis Bond (de nationale tennisbond) is de instantie die de ledenpas verstrekt. De ledenpas is ook het bewijs van clublidmaatschap.

KNLTB heeft besloten om jaarlijkse uitgifte van ledenpassen te beëindigen.
Dit betekent, dat de ledenpas die in 2019 is verstrekt, de laatste en daarmee nog steeds geldige ledenpas is.
Mocht de in 2019 verstrekte ledenpas verloren zijn gegaan, dan kan tegen een kleine vergoeding een nieuwe ledenpas worden aangevraagd via ledenadministratie.


Lidmaatschap senior/senior-O25 en bardienst:
Aan het Senior- en Senior-O25 Jaarlidmaatschap is de verplichting verbonden tot het doen van één of meerdere bardiensten per jaar.

Toelichting inschrijving bardienst:

 • op de home pagina log je in met je persoonlijke inloggegevens, vervolgens opent de pagina “Mijn T.C. Qui Vive”
 • op de pagina "Mijn T.C. Qui Vive kies je "Bardienst"; de pagina Bardienstplanning opent.
 • op de pagina Bardienstplanning zoek je een geschikte datum en tijd en zet een vinkje bij inschrijven
 • besluit de inschrijving met opslaan.
 • Klaar.

Op eenentwintig en zeven dagen vooraf aan je bardienst ontvang je een herinneringsbericht.

Succes!

 


Toelichting NietActief-Jaarlid:

Wijzigen Jaarlid >>>> NietActief-Jaarlid:

 • In bijzondere gevallen kan wijziging van het Jaarlidmaatschap door het bestuur worden toegestaan indien fysieke omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 • Men betaalt verlaagd tarief en blijft toch lid van de KNLTB echter zonder speelrecht.
 • Als de situatie normaliseert kan men per direct weer speelgerechtigd worden na - indien van toepassing  - aanvullende betaling van contributie.

Wijzigen NietActief-Jaarlid >>>> Jaarlid:

 • door bericht van herstel aan ledenadministratie
 • automatisch bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar

Hiermee geef je lidmaatschapswijziging door aan de ledenadministratie.

Indien de omstandigheden - die de aanleiding waren tot de wijziging naar het NietActief-Jaarlidmaatschap - zich in het nieuwe verenigingsjaar zullen voortzetten, dan verwachten we dat je  de ledenadministratie hierover informeert voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, opdat we het lidmaatschap tijdig kunnen terugzetten naar (actief) Jaarlid........Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk.......

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid