Algemene Leden Vergadering 2015

Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering (A.L.V.)

Tijdstip:           Woensdag 15 april 2015 (om 20.30)
Locatie:           Clubhuis Vuurlijn 30, 1424 NR  De Kwakel

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen ALV 2014
 4. Jaarverslagen seizoen 2014
 5. Financiën 2014
      * Verslag penningmeester 2014
      * Verslag kascontrolecommissie
      * Decharge bestuur
 6. Herkiesbaar: voorzitter
 7. Aftreden: bestuurslid seniorenbelangen
 8. Stichting Qui Vive
 9. Financiën 2015
      * Vaststelling contributie 2015
      * Begroting 2015
      * Benoeming kascontrolecommissie
10. Chalet mbt horeca
11. Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
12. Enquête uitslagen
13. Sponsoring
14. W.V.T.T.K.
15. Sluiting.

De stukken voor de Algemene Leden Vergadering zijn via onderstaande links op de website beschikbaar:

Verslag ALV 2014 (concept) 29-04-2014
Jaarverslagen commissies 2014
Jaarrekening 2014 draft

De verslagen zijn alleen in te zien als je ingelogd bent.

 

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk....... De inschrijving voor Senior Club Kampioenschap staat nog open! Aarzel niet ..... schrijf in .............

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid