Opzeggen lidmaatschap

Met dit formulier meld je de ledenadministratie dat je het jaarlidmaatschap wilt opzeggen.

  • Het jaarlidmaatschap loopt van 1 jan. t/m 31 dec. en wordt automatisch voortgezet, mits tijdig (voor 1 december) is opgezegd.
  • Het winterlidmaatschap loopt van 1 okt. t/m 31 mrt. en wordt automatisch beëindigd.

In de statuten is de beëindiging lidmaatschap vastgelegd:

Artikel 6; Lid 2:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Artikel 6; Lid 4:
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Direct na verzending ontvang je op het ingevulde e-mailadres de geautomatiseerde ontvangstbevestiging. Als dit bevestigingsbericht uitblijft, check dan je ingevulde e-mailadres op juistheid, check je mailbox (spam, ongewenste mail) of ten slotte neem contact op met de ledenadministratie.

Beveiligingscode Beveiligingscode

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk.......Nieuw lidmaatschap vanaf 1 augustus.......50% korting op de contributie gedurende het actuele lidmaatschapsjaar.......

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid