Opzeggen lidmaatschap

Met dit formulier meld je de ledenadministratie dat je het jaarlidmaatschap wilt opzeggen.

  • Het jaarlidmaatschap loopt van 1 jan. t/m 31 dec. en wordt automatisch voortgezet, mits tijdig (voor 1 december) is opgezegd.
  • Het winterlidmaatschap loopt van 1 okt. t/m 31 mrt. en wordt automatisch beëindigd.

In de statuten is de beëindiging lidmaatschap vastgelegd:

Artikel 6; Lid 2:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Artikel 6; Lid 4:
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Direct na verzending ontvang je op het ingevulde e-mailadres de geautomatiseerde ontvangstbevestiging. Als dit bevestigingsbericht uitblijft, check dan je ingevulde e-mailadres op juistheid, check je mailbox (spam, ongewenste mail) of ten slotte neem contact op met de ledenadministratie.

Beveiligingscode Beveiligingscode

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk.......Gedurende de maand april 25% korting op contributie bij inschrijving als Jaarlid.......

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid