Baanreglement

1.    Regulier

 1. Het afhangen van de banen kan alleen geschieden op het afhangbord met een geldige, op eigen naam gestelde KNLTB ledenpas van TC Qui Vive, wanneer men daadwerkelijk op het park aanwezig is.
 2. Afhangen doet men door het aanbrengen van de (2 of 4) pasjes op het gewenste vakje waardoor baannummer en tijd van de eerste spelperiode zijn vastgeleg
 3. Een spelperiode duurt 30 minuten voor een enkelspel en 60 minuten voor een dubbelspel en begint altijd op het hele of halve
 4. Wanneer men niet wordt afgehangen, blijven de kaartjes op de oorspronkelijke starttijd/baan hangen.
 5. Wanneer alle banen bezet zijn wordt bij voorkeur de langst spelende baan het eerst afgehangen.
 6. Indien er keuze is tussen twee banen om op hetzelfde tijdstip af te hangen, maar op de ene baan vindt enkelspel plaats en op de andere dubbelspel, dan dient de enkelspel baan eerst te worden afgehangen.
 7. Voorrang bij afhangen wil zeggen dat men de afhanging van andere wachtenden kan verplaatsen, maar dat de lopende spelperiode kan worden afgemaakt door spelers die reeds op de baan staan.
 8. Wanneer de wachttijden om af te hangen de 30 minuten overschrijden, is men verplicht over te schakelen op dubbelspel.
 9. De banen zijn uitsluitend toegankelijk met tennisschoenen, die geschikt zijn voor kunstgras en in tennisuitrusting. Absoluut niet toegestaan op de banen zijn: glazen, roken en kauwgom.
 10. Voorrang junioren/senioren
  1. Junior- en seniorleden zijn op zaterdag, zon- en feestdagen gelijkgerechtigd voor het afhangen.
  2. Juniorleden hebben alle andere dagen van 16.00 tot 18.00 uur voorrang, na 18.00 uur hebben senioren voorrang.
 11. Kinderen onder toezicht van de Uithoornse Kinderopvang Solidoe hebben dezelfde status als juniorleden, met een maximum aantal van 10 kinderen tegelijkertijd. Deze kinderen hangen af met hun Solidoe-pasjes.
 12. Ieder juniorlid mag één introducé meenemen, mits dit een juniorlid is van de vereniging TC Uithoorn. Deze introducé dient in de zomerperiode (april – oktober) af te hangen met zijn ledenpas van TCU.
 13. Leden zijn gerechtigd een introducé mee te nemen nadat zij dit minimaal 24 uur van tevoren via een mail naar: penningmeester@quivivetennis.nl kenbaar hebben gemaakt. Ieder lid mag maximaal tweemaal per jaar een introducé meenemen.
 14. Lesactiviteiten
  1. Lessen hebben voorrang op alle andere activiteiten.
  2. Lessen worden gegeven op de banen 5, 6 en 7.
 15. Externe competitie
  Op banen die door de commissie voor externe competitiewedstrijden of toernooien zijn gereserveerd, kan niet worden afgehangen. Zie verder artikel 2.
 16. Interne competitie
  Leden die afhangen in verband met het spelen van wedstrijden in het kader van de Interne Competitie genieten uitsluitend voorrang op baan 4 boven leden die regulier afhangen.
 17. Toss evenementen
  1. Afgezien van trainingen en de vooraf vastgestelde competitiereservering hebben de spelers van vastgestelde tossochtenden en tossavonden voorrang.
 18. Speciale gelegenheden
  1. Het bestuur kan banen aanwijzen voor gebruik bij speciale gelegenheden.
 19. Overtredingen
  1. Bestuursleden kunnen bij overtreding van het in dit baanreglement bepaalde, het betreffende lid de toegang tot de tennisbanen ontzeggen.
 20. Bestuur
  1. In alle gevallen waarin dit baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

2    Tijdens competitiedagen
    Op dagen dat de EXTERNE competitie gespeeld wordt, geldt het volgende:

 1. De banen 1 t/m 5 zijn gereserveerd voor het spelen van competitiewedstrijden (= de Competitiebanen).
 2. Baan 6 is gereserveerd voor Vrij Spelen (= de Recreatiebaan)
 3. Baan 7 is gereserveerd voor Vrij Spelen (= de Recreatiebaan).
  1. Echter, indien er geplande trainingen zijn op competitiedagen, is baan 7 op deze geplande tijden gereserveerd voor het geven van lessen. De trainer dient jaarlijks uiterlijk op 15 maart de reguliere trainingstijden door te geven aan het Bestuur. Inhaallessen worden uiterlijk drie dagen voor aanvang van de competitiedag doorgegeven aan het Bestuur en de VCL (Vereniging Competitie Leider).
 4. Gereserveerde banen zullen op de competitiedagen duidelijk worden aangegeven middels kaartjes op het afhangbord. Dit reglement zal bovendien aan de achterzijde van het afhangbord worden geplaatst.
 5. De captains van de competitieteams geven de gewenste aanvangstijd voor hun thuiswedstrijden uiterlijk tien dagen voor aanvang van de competitiedag door aan de VCL.
 6. Indien drie of meer teams op dezelfde dag thuisspelen, zorgen de drie captains er in overleg met en onder de verantwoordelijkheid van de VCL voor dat de teams verschillende aanvangstijden hanteren (9.00 uur of 13.00 uur).
 7. Op de competitiedagen regelen de aanwezige captains in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de VCL de indeling/toewijzing van de banen, conform dit reglement.
 8. Indien de Recreatiebanen bezet zijn door recreanten (afgehangen op het bord) en er komen meer Qui Vive leden die vrij willen spelen, dan geldt onderstaande:
  1. De Vrij Spelers melden zich bij de VCL (indien aanwezig) of een van de aanwezige captains;
  2. De VCL dan wel de captains zorgen er vervolgens voor dat de eerstvolgende vrijkomende baan (na einde wedstrijd) wordt toegewezen als extra Recreatiebaan, voor de duur van 1 uur;
  3. De Vrij Spelers hangen de betreffende Recreatiebaan af op het bord;
 9. Nota bene: er dient te allen tijde minimaal 1,5 baan per competitieteam beschikbaar te blijven, conform de KNLTB norm. Deze norm is een rekenkundig gemiddelde, berekend over de gehele competitiedag.
 10. Bij regen of extreem slecht weer kan er door de VCL in overleg met de captains van bovenstaande regels worden afgeweken om te zorgen voor zo snel mogelijke afronding van de competitiewedstrijden. Dit ter voorkoming van inhaalwedstrijden.

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk....... De inschrijving voor Senior Club Kampioenschap staat nog open! Aarzel niet ..... schrijf in .............

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid