Algemene Leden Vergadering 2016

Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering (ALV)

Tijdstip:           Woensdag 20 april 2016 (om 20.30)
Locatie:           Clubhuis Vuurlijn 30, 1424 NR  De Kwakel

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen ALV en BALV 2015
 4. Financiën 2015
      * Verslag penningmeester 2015
      * Verslag kascontrolecommissie
      * Decharge bestuur
 5. Stichting Qui Vive zaken
 6. Aftreden bestuursleden
 7. Financiën 2016
      * Vaststelling contributie 2016
      * Begroting 2016
      * Benoeming kascontrolecommissie
 8. Renovatie banen 5, 6 en 7
 9. Opening chalet
10. Rondvraag
11. Sluiting

De stukken voor de Algemene Leden Vergadering zijn via onderstaande links op de website beschikbaar:

 
De verslagen zijn alleen in te zien als je ingelogd bent.

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk.......Gedurende de maand april 25% korting op contributie bij inschrijving als Jaarlid.......

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid