Algemene Leden Vergadering 2016

Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering (ALV)

Tijdstip:           Woensdag 20 april 2016 (om 20.30)
Locatie:           Clubhuis Vuurlijn 30, 1424 NR  De Kwakel

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen ALV en BALV 2015
 4. Financiën 2015
      * Verslag penningmeester 2015
      * Verslag kascontrolecommissie
      * Decharge bestuur
 5. Stichting Qui Vive zaken
 6. Aftreden bestuursleden
 7. Financiën 2016
      * Vaststelling contributie 2016
      * Begroting 2016
      * Benoeming kascontrolecommissie
 8. Renovatie banen 5, 6 en 7
 9. Opening chalet
10. Rondvraag
11. Sluiting

De stukken voor de Algemene Leden Vergadering zijn via onderstaande links op de website beschikbaar:

 
De verslagen zijn alleen in te zien als je ingelogd bent.

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk....... De inschrijving voor Senior Club Kampioenschap staat nog open! Aarzel niet ..... schrijf in .............

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid