Afscheidswoord Henk de Ruiter

Geplaatst op 13-05-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Henk de Ruiter

Beste T.C. Qui Vive leden,


Op de valreep wil ik graag nog even wat toelichten inzake mijn komende vertrek als penningmeester.
Zoals bij meerderen bekend moet ik heel veel tijd vrijmaken om de benodigde mantelzorg in mijn thuissituatie te kunnen volbrengen.
Daarbij ben ik mobiel zeer gehandicapt (rollatorgebruiker) alsmede speelt mijn leeftijd ook een rol.
Ouderdom komt met gebreken!!! Is een gezegde en dit klopt ook wel.


Ik ben in 2009 als bestuurslid “bijzondere projecten” binnengetreden, waarna ik in 2011 de penningmeesterfunctie heb aangenomen.
Gedurende 2012 heb ik ook de functie als parkbeheerder op mij genomen, omdat hiervoor geen gegadigde gevonden kon worden.
Gedurende maart 2023 heb ik deze functie kunnen overdragen.


Daarbij ben ik vanaf 2008 nog steeds penningmeester en clubhuisbeheerder van de Stichting Sportaccommodatie Qui Vive, welke functies hopelijk zeer binnenkort vervuld zullen worden.
Het bestuur is op zoek!


Mag gelukkig terugkijken op een ongeveer 15 jarige zeer fijne, maar toch wel drukke periode bij Qui Vive Tennis en hiervoor wil ik dank uitspreken aan b.v. het bestuur, commissieleden, etc. die mij hebben bijgestaan om mijn functies goed te kunnen uitvoeren.
De afgelopen maanden hebben Jack en ik gezamenlijk de boekhouding verzorgd van 2022, waarbij ik ervan overtuigd ben geraakt in Jack een goede opvolger te hebben gevonden.
Jack veel dank en succes voor de komende 15 jaar(?).

Rest mij nog aan allen een sportieve groet en tennisgenot voor de komende jaren te wensen.
Henk de Ruiter


.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk.......

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid