Wijzigingsverzoek Jaarlid > Rustend-Jaarlid (visa/versa)

Toelichting Rustend-Jaarlid:
Wijzigen Jaarlid >>>> Rustend-Jaarlid:

  • In bijzondere gevallen kan wijziging van het Jaarlidmaatschap door het bestuur worden toegestaan indien fysieke omstandigheden daartoe aanleiding geven.
  • Men betaalt verlaagd tarief en blijft toch lid van de KNLTB echter zonder speelrecht.
  • Als de situatie normaliseert kan men per direct weer speelgerechtigd worden na - indien van toepassing  - aanvullende betaling van contributie.

Wijzigen Rustend-Jaarlid >>>> Jaarlid:

  • door bericht van herstel aan ledenadministratie
  • automatisch bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar

Met het formulier hiernaast geef je de lidmaatschapswijziging door aan de ledenadministratie.

Indien de omstandigheden - die de aanleiding waren tot de wijziging naar het Rustend-Jaarlidmaatschap - zich in het nieuwe verenigingsjaar zullen voortzetten, dan dient men de ledenadminstratie hieromtrent te informeren voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
Zonder bericht wordt de situatie als genormaliseerd beschouwd en het lidmaatschap gewijzigd naar Jaarlid.

Met onderstaand formulier meld je de ledenadministratie dat je het lidmaatschap wilt wijzigen van

Jaarlid >>>> Rustend-Jaarlid

of

Rustend-Jaarlid >>>> Jaarlid.


 

Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging op het "afzender e-mailadres"

Als dit bevestigingsbericht uitblijft, check dan je ingevulde e-mailadres op juistheid, check je mailbox (spam, ongewenste mail) of ten slotte neem contact op met de ledenadministratie.
De wijziging is geldig na positieve bevestiging door de ledenadministratie.


 

Beveiligings code Beveiligings code

18-11-2020 Corona Update: Dubbelen en trainen met 4 per baan mag weer - Houd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten - Veel tennisplezier!

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid