Wijzigingsverzoek Jaarlid > Rustend-Jaarlid (visa/versa)

Toelichting Rustend-Jaarlid:
Wijzigen Jaarlid >>>> Rustend-Jaarlid:

  • In bijzondere gevallen kan wijziging van het Jaarlidmaatschap door het bestuur worden toegestaan indien fysieke omstandigheden daartoe aanleiding geven.
  • Men betaalt verlaagd tarief en blijft toch lid van de KNLTB echter zonder speelrecht.
  • Als de situatie normaliseert kan men per direct weer speelgerechtigd worden na - indien van toepassing  - aanvullende betaling van contributie.

Wijzigen Rustend-Jaarlid >>>> Jaarlid:

  • door bericht van herstel aan ledenadministratie
  • automatisch bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar

Met het formulier hiernaast geef je de lidmaatschapswijziging door aan de ledenadministratie.

Indien de omstandigheden - die de aanleiding waren tot de wijziging naar het Rustend-Jaarlidmaatschap - zich in het nieuwe verenigingsjaar zullen voortzetten, dan dient men de ledenadminstratie hieromtrent te informeren voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
Zonder bericht wordt de situatie als genormaliseerd beschouwd en het lidmaatschap gewijzigd naar Jaarlid.

Met dit formulier meld je de ledenadministratie dat je het lidmaatschap wilt wijzigen van:

Jaarlid >>>> NietActief-Jaarlid

of

NietActief-Jaarlid >>>> Jaarlid

Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging op het "afzender e-mailadres"

Als dit bevestigingsbericht uitblijft, check dan je ingevulde e-mailadres op juistheid, check je mailbox (spam, ongewenste mail) of ten slotte neem contact op met de ledenadministratie. De wijziging is geldig na bevestiging door de ledenadministratie.

Beveiligingscode Beveiligingscode

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk.......Gedurende de maand april 25% korting op contributie bij inschrijving als Jaarlid.......

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid